Oksbøl Savværk og vores leverandører bestræber sig på at leve op til vores fælles miljø-mæssige ansvar...

Miljø

"Skovbrug og brugen af træprodukter spiller en vigtig rolle i kampen mod globale klimaforandringer. Skove og træprodukter oplagrer CO2, træ kan genbruges, træ er fornyeligt og afbrænding af træ giver CO2-neutral energi.Træ tilbyder med andre ord klimaløsninger der efterspørges i Danmark og over hele verden. Der er imidlertid klare forudsætninger for hvordan skove og træprodukter kan bidrage med positive klimaløsninger. Fundamentet er bæredygtig skovdrift.
 
Hvorfor hjælper det klimaet at bruge træ?
Træ er et lager for CO2 i form af kulstof. I 1 m3 træ er bundet kulstof fra cirka 1 ton CO2.
Hvis vi bruger træ til huse, broer, møbler, papir osv. vil kulstoffet være holdt borte fra atmosfæren, så længe træprodukterne eksisterer. Man regner med at vi i Europa har ophobet omkring 60 millioner tons kulstof i træprodukter.
 
Brug af træ har flere fordele for klimaet:
Træprodukter har et langt liv. Den gennemsnitlige levetid varierer mellem 2 måneder for aviser og 75 år for bygningstræ.
Træprodukter kan oftest genbruges. Sker det, bliver kulstoffet bundet i de nye ting. Til sidst kan træet brændes af som CO2-neutral bioenergi.
Træ kan erstatte byggematerialer som beton, stål, aluminium og plastik som er energikrævende at producere."*
 


Vores træ kommer fra PEFC-certificerede leverandører.

Søm, Skruer og beslag kommer fra NKT, som er langt fremme med CO2-reduktion og har klare og ambitiøse miljømæssige mål.
 
*Besøg www.trae.dk for meget mere information om træ og miljøet..