Brændsel & Træflis

Vi sælger brænde på savværket.

Vi har tørt brænde i sække. Vi sælger også skaller til brændsel.