Vedligeholdelsesaftale

Vi tilbyder en vedligeholdelsesaftale på de produkter som i har købt fra Oksbøl Savværk.

 

Ved indgåelse af vedligeholdelsesaftale ydes garanti på legepladsens holdbarhed i op til 10 år.

 

En vedligeholdelsesaftale indeholder følgende punkter:

 

  • Vejledning vedr. rutinemæssig visuel inspektion af legepladsen.
  • Driftsinspektion (en gang hver tredje måned).
  • Årlig hovedinspektion (en gang årligt).
  • Udbedring af mindre fejl eller mangler.
  • Oliering eller maling af træværk.
  • Tilbud på reparationer og nye redskaber.

 

Prisen for en vedligeholdelsesaftale aftales for hver enkelt legeplads, da der er meget forskel på vedligeholdelsesbehovet alt efter legepladsens størrelse, kompleksitet og beliggenhed.